nhà em nuôi 9 con ngan,số ngan ít hơn số con gà 27 con.Hỏi nhà em nuôi số con gà gấp mấy lần số con ngan giải giúp mik

By Amara

nhà em nuôi 9 con ngan,số ngan ít hơn số con gà 27 con.Hỏi nhà em nuôi số con gà gấp mấy lần số con ngan
giải giúp mik

0 bình luận về “nhà em nuôi 9 con ngan,số ngan ít hơn số con gà 27 con.Hỏi nhà em nuôi số con gà gấp mấy lần số con ngan giải giúp mik”

 1. Đáp án: `3` lần

   

  Giải thích các bước giải:

  Nhà em nuôi số con gà gấp số lần số con ngan là:

  `27 : 9 =3` (lần) 

  Đáp số: `3` lần

   

  Trả lời

Viết một bình luận