Nhà nước Âu Lạc có thành vững chắc ,quân đội manh ,vũ khì tốt và Nhà nước Van Lang -ÂU Lạc có quân đội mạnh ,vũ khí tốt .Cái nào đúng ,sai vậy ạ

Photo of author

By Genesis

Nhà nước Âu Lạc có thành vững chắc ,quân đội manh ,vũ khì tốt và Nhà nước Van Lang -ÂU Lạc có quân đội mạnh ,vũ khí tốt .Cái nào đúng ,sai vậy ạ
Leave a Comment