Nhà nước Âu Lạc có thành vững chắc ,quân đội manh ,vũ khì tốt và Nhà nước Van Lang -ÂU Lạc có quân đội mạnh ,vũ khí tốt .Cái nào đúng ,sai vậy ạ

By Genesis

Nhà nước Âu Lạc có thành vững chắc ,quân đội manh ,vũ khì tốt và Nhà nước Van Lang -ÂU Lạc có quân đội mạnh ,vũ khí tốt .Cái nào đúng ,sai vậy ạ

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận