Nhật Bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc trong điều kiện nào?

By Abigail

Nhật Bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc trong điều kiện nào?

0 bình luận về “Nhật Bản chuyển sang giai đoạn chủ nghĩa đế quốc trong điều kiện nào?”

  1. Thứ 1: sự xuất hiện của các công ty độc quyền chi phối nề kinh tế như Mít-xưi, Mít-si-bi-si,…

    Thứ 2: Nhật Bản tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược đó là chiến tranh Đài Loan(1874), Trung-Nhật (1894-1895), Nga-Nhật (1904-1905)

    Trả lời

Viết một bình luận