nhờ các thiên tài giúp em giải bài này vs ạ 12n+1/30n+2 là phân số tối giản. Nhờ các bạn ghi rõ các bước giải cho mình với ạ Mình xin cảm ơn<3. Ai trả

Photo of author

By Melody

nhờ các thiên tài giúp em giải bài này vs ạ
12n+1/30n+2 là phân số tối giản. Nhờ các bạn ghi rõ các bước giải cho mình với ạ
Mình xin cảm ơn<3. Ai trả lời tốt mình vote 5 sao
Leave a Comment