Những hạt kim cương nhỏ li ti , phải là cụm danh từ ko Nước tuôn xuống trắng xóa lấp lánh ánh bạc , phải là cụm danh từ ko

Photo of author

By Rose

Những hạt kim cương nhỏ li ti , phải là cụm danh từ ko
Nước tuôn xuống trắng xóa lấp lánh ánh bạc , phải là cụm danh từ ko
Leave a Comment