Nơi diễn ra hoạt động dinh dưỡng của trai sông?

Photo of author

By Madeline

Nơi diễn ra hoạt động dinh dưỡng của trai sông?

0 bình luận về “Nơi diễn ra hoạt động dinh dưỡng của trai sông?”

 1. Thức ăn là động vật nguyên sinh và vụn hữu cơ. Nhờ cơ chế lọc từ nước hút vào. Ôxi trao đổi qua màng.

   

 2. Đáp án:

  +thức ăn: vụn hữu cơ, động vật nguyên sinh
  + dinh dưỡng thụ động
  + hô hấp qua 2 mang
  + lọc thức ăn ở lỗ miệng nhờ sự rung động của tấm lông trên miêng

   

Viết một bình luận