nung nóng kali clorat ( KCLO3) thu được 3,36 lít khí oxi (đktc) a) viết pt phản ứng b) tính khối lượng KLCO3 cần dùng biết hiệu suất của phản ứng đạt

By Athena

nung nóng kali clorat ( KCLO3) thu được 3,36 lít khí oxi (đktc)
a) viết pt phản ứng
b) tính khối lượng KLCO3 cần dùng biết hiệu suất của phản ứng đạt 90%
c) dùng lượng khí thu được trên để đốt cháy hoàn toàn m(g) kali. tìm m

0 bình luận về “nung nóng kali clorat ( KCLO3) thu được 3,36 lít khí oxi (đktc) a) viết pt phản ứng b) tính khối lượng KLCO3 cần dùng biết hiệu suất của phản ứng đạt”

 1. $a/$

  $2KClO3 → 2KCl + 3O2$

  $ b/$

  $nO2=3,36/22,4=0,15 mol$

  $⇒nKClO3=2/3.nO2=2/3.0,15=0,1(mol)$

  $⇒mKClO3=0,1.122,5.90\%=11,025(g)$

  $c/pthh:$

  $4K + 2O2 → 2K2O$

  $nK=2.nO2=2.0,15=0,3mol$

  $⇒mK=0,3.39=11,7(g)$

  Trả lời
 2. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  nO2 = 3,3622,4=0,153,3622,4=0,15 mol Pt: 2KClO3 –to–> 2KCl + 3O2 …..0,1 mol<——————0,15 mol mKClO3 cần dùng = 0,1 . 122,5 = 12,25 (g)

  Trả lời

Viết một bình luận