Nước Chăm – pa ra đời vào thế kỷ nào? Đóng đô ở đâu, Trình bày những hiểu biết của em về tục lệ và nghệ thuật đặc sắc nhất của người Chăm?

By Natalia

Nước Chăm – pa ra đời vào thế kỷ nào? Đóng đô ở đâu, Trình bày những hiểu biết của em về tục lệ và nghệ thuật đặc sắc nhất của người Chăm?

0 bình luận về “Nước Chăm – pa ra đời vào thế kỷ nào? Đóng đô ở đâu, Trình bày những hiểu biết của em về tục lệ và nghệ thuật đặc sắc nhất của người Chăm?”

 1. Nước Chăm – pa ra đời vào thế kỷ nào?

  → Nước Chăm – pa ra đời vào cuối thế kỷ II.

  Đóng đô ở đâu?

  → Đóng đô ở Sin – ha – pu – ra (Trà Kiệu – Quảng Nam ngày nay).

  Trình bày những hiểu biết của em về tục lệ và nghệ thuật đặc sắc nhất của người Chăm?

  → 

  – Có chữ viết riêng từ cuối thế kỷ IV (bắt nguồn từ chữ Phạn của Ấn Độ).

  – Theo đạo Bà – la – môn và đạo Phật.

  – Sáng tạo nền nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc độc đáo nhất là các tháp Chăm, đền tượng.

  – Người Chăm và người Việt có mối quan hệ chặt chẽ lâu đời.

  – Ngày nay, dân tộc Chăm là một trong 54 dân tộc của nước ta.

  (Cái này mình lục đề cương cũ chứ không chép bạn trên kia nha bạn!)

  Trả lời

Viết một bình luận