Ở 1loài thực vật, hoa đỏ trội so với hoa trắng, người ta cho lai 2 thứ hoa đỏ với hoa trắng thu được f1 :401đỏ:400 trắng. Cho các cơ

By Raelynn

Ở 1loài thực vật, hoa đỏ trội so với hoa trắng, người ta cho lai 2 thứ hoa đỏ với hoa trắng thu được f1 :401đỏ:400 trắng. Cho các cơ thể lai f1 lai với nhau được f2 có 500hoa đỏ:702 hoa trắng. Hãy biện luận và viết sơ đồ lai?
( Giúp mình với ạ)

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận