Ở ruồi giấm 2n=8 số lượng bst trong tế bào ở kì giữa nguyên Phân Là bao nhiêu??

Photo of author

By Skylar

Ở ruồi giấm 2n=8 số lượng bst trong tế bào ở kì giữa nguyên Phân Là bao nhiêu??

0 bình luận về “Ở ruồi giấm 2n=8 số lượng bst trong tế bào ở kì giữa nguyên Phân Là bao nhiêu??”

 1. Đáp án:

  – Bộ NST lưỡng bội của Ruồi Giấm là 2n = 8 

  – Kì giữa nguyên phân nhiễm sắc thể nhân đôi có:

  + 8 NST kép

  + 0 NST đơn

  + 16 crômatit

  + 8 tâm động

   

 2. 2n=8 

  Kì giữa nguyên phân nhiễm sắc thể nhân đôi có:

  2n kép: 8 nst kép

  Nst đơn: 0

  Cromatit:16.

  Số tâm động:8

Viết một bình luận