ở văn bản tuyên bố về sự sống còn phần cơ hội gồm những mục nào chúng ta có những cơ hooik nào cần nắm bắt

By Charlie

ở văn bản tuyên bố về sự sống còn phần cơ hội gồm những mục nào chúng ta có những cơ hooik nào cần nắm bắt

0 bình luận về “ở văn bản tuyên bố về sự sống còn phần cơ hội gồm những mục nào chúng ta có những cơ hooik nào cần nắm bắt”

 1. -Tăng cường sức khỏe và chế độ dinh dưỡng

  -Quan tâm đến trẻ em tàn tật, khó khăn

  -Đảm bảo bình đẳng nam nữ

  -Đảm bảo cho trẻ học hết giáo dục cơ sở 

  -Thực hiện kế hoạch hóa gia đình

  -Tạo điều kiện cho trẻ biết nguồn gốc lai lịch của mình

  -Tăng cường phát triển kinh tế

  -Hợp tác quốc tế

  Trả lời
 2. Văn bản tuyên bố về sự sống còn đã đề cập tới rất nhiều cơ hội mà chúng ta cần phải nắm bắt.Việc đầu tiên đó chính là sự liên kết giữa các quốc gia với nhau để có thể tích lũy nâng cao nguồn tri thức nhằm bảo vệ cho những quyền lợi của trẻ em. Trẻ em là những chủ nhân tương lại của thế giới nên cần có sự quan tâm cực kì đặc biệt đến thế hệ này. Lợi ích của trẻ em cần được thực hiện đầy đủ nhằm tạo ra những cơ hội mới  để cho quyền và phúc lợ trẻ em thực sự được tôn tron ở khắp nơi trên thế giới. Gần đây bầu khôn khí chính trị quốc tế đã nới lỏng hơn tạo điều kiện vô cùng thuận lợi nhằm thực hiện những nhiệm vụ đó. Cuối cùng, việc tăng cường phúc lợi trẻ em chính là ưu tiên đặt lên hàng đầu.

  Trả lời

Viết một bình luận