Oxi hóa hoàn toàn hh etan và pentan cần 33,6 (lít) Oxi (đktc) thu được 21,6 (g) H20 a) Tính %m mỗi chất trong hh? b) Tính %V mỗi chất trong hh? c) Lấy

Photo of author

By Eloise

Oxi hóa hoàn toàn hh etan và pentan cần 33,6 (lít) Oxi (đktc) thu được 21,6 (g) H20
a) Tính %m mỗi chất trong hh?
b) Tính %V mỗi chất trong hh?
c) Lấy 1/2 hh ban đầu tác dụng hoàn toàn với Clo (1:1, ánh sáng) chỉ thu được 2 sản phẩm hữu cơ. Viết ptpứ và tính khối lượng các sản phẩm hữu cơ.
Giúp mình với ạ ;;;
Leave a Comment