ôtô đang chạy với vận tốc 12m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng tốc cho xe chạy nhanh dần đều. sau 15 giây ôtô đạt vận tốc 15m/s a)

Photo of author

By Eliza

ôtô đang chạy với vận tốc 12m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng tốc cho xe chạy nhanh dần đều. sau 15 giây ôtô đạt vận tốc 15m/s a) a=? b) v=? , s=? đi được sau 20s kể từ lúc tăng ga.

0 bình luận về “ôtô đang chạy với vận tốc 12m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng tốc cho xe chạy nhanh dần đều. sau 15 giây ôtô đạt vận tốc 15m/s a)”

  1. Đáp án:

    Gia tốc a = v – v0 / t = 15 – 12/15 = 0.2 m/s^2

    Vận tốc v = v0 + a.t = 12+0.2.20=16 m/s

    Quảng đường s =vo.t +1/2a.t^2 = 12.20+1/2.0.2.20^2 =280m

    Giải thích các bước giải:

Viết một bình luận