Khi làm bay hơi 50(g) 1 dung dịch muối thì thu được 0.5(g) muối khan. Hỏi lúc đầu dung dịch có nồng độ bao nhiêu

Photo of author

By Liliana

Khi làm bay hơi 50(g) 1 dung dịch muối thì thu được 0.5(g) muối khan. Hỏi lúc đầu dung dịch có nồng độ bao nhiêu

0 bình luận về “Khi làm bay hơi 50(g) 1 dung dịch muối thì thu được 0.5(g) muối khan. Hỏi lúc đầu dung dịch có nồng độ bao nhiêu”

  1.  ta có: mct( khối lượng chất tan) = 0,5 g( muối khan)
    mdd( khối lượng dung dịch)= 50g.
    -> C% = (mct/mdd)x 100%= (0,5/50)x100%=1%
    vậy đ đầu có nồng độ 1%.

Viết một bình luận