ôtô dự định đi hết quãng đường AB dài 180km trong thời gian nhất định . Sau khi đi được nửa quãng đường , người lái xe tăng vận tốc thêm 9 km/h trên

Photo of author

By Cora

ôtô dự định đi hết quãng đường AB dài 180km trong thời gian nhất định . Sau khi đi được nửa quãng đường , người lái xe tăng vận tốc thêm 9 km/h trên suốt quãng đường còn lại , do ôtô đến B sớm hơn dự định là 20 phút . tính vận tốc dự định
Leave a Comment