Phân biệt tình hữu nghị và hợp tác

Photo of author

By Daisy

Phân biệt tình hữu nghị và hợp tác

0 bình luận về “Phân biệt tình hữu nghị và hợp tác”

  1. * Khác nhau:

    – Tình hữu nghị là quan hệ bạn bè thân thiết giữa nước này với nước khác.

    – Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì lợi ích chung. Nguyên tắc hợp tác: Dựa trên cơ sở tự do bình đẳng, hai bên cùng có lợi, không hại đến lợi ích của người khác.

    Chúc bạn học tốt!

  2. Tình hữu nghị : Là quan hệ bạn bè thân thiết giữa nước này với nước khác.

    Hợp tác là cùng chung sức làm việc, giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, lĩnh vực nào đó vì lợi ích chung

Viết một bình luận