PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ 12xy^3-18xy^2 9x^2-16 x^2-y^2-6x+9

By Liliana

PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ
12xy^3-18xy^2
9x^2-16
x^2-y^2-6x+9

0 bình luận về “PHÂN TÍCH ĐA THỨC THÀNH NHÂN TỬ 12xy^3-18xy^2 9x^2-16 x^2-y^2-6x+9”

 1. Đáp án :

  `a)6xy^2(2y-3)`

  `b)(3x-4)(3x+4)`

  `c)(x-y-3)(x+y-3)`

  Giải thích các bước giải :

  `a)12xy^3-18xy^2=6xy^2(2y-3)`

  `b)9x^2-16=(3x)^2-4^2=(3x-4)(3x+4)`

  `c)x^2-y^2-6x+9`

  `=(x^2-6x+9)-y^2`

  `=(x-3)^2-y^2`

  `=(x-y-3)(x+y-3)`

  ~Chúc bạn học tốt !!!~

  Trả lời

Viết một bình luận