phân tích đa thức thành nhân tử x^2+6x-8

Photo of author

By Genesis

phân tích đa thức thành nhân tử x^2+6x-8

0 bình luận về “phân tích đa thức thành nhân tử x^2+6x-8”

 1. @py

  Bài làm :

  `x² + 6x – 8`

  `= x² – 4x – 2x + 8`

  `= x( x – 4 ) – 2( x – 4 )`

  `= ( x – 4 )( x – 2 )`

   

 2. Đáp án:

  Bạn tham khảo 

  Giải thích các bước giải:

  $x^2 + 6x – 8 = (x^2 + 2.x.3 + 3^2) – 17 = (x + 3)^2 – 17$ $\\$ $= (x + 3)^2 – \sqrt{17}^2 = (x + 3 + \sqrt{17})(x + 3 – \sqrt{17})$

  +) Không phân tích được đa thức thành nhân tử nhé bạn

  +) Bạn muốn làm như lời giải mình thì làm nhé

Viết một bình luận