Phân tích điểm tích cực và hạn chế của cuộc chiến tranh giành độc lập của Bắc Mĩ

By Harper

Phân tích điểm tích cực và hạn chế của cuộc chiến tranh giành độc lập của Bắc Mĩ

0 bình luận về “Phân tích điểm tích cực và hạn chế của cuộc chiến tranh giành độc lập của Bắc Mĩ”

 1. Sau khi Cô-lôm-bô tìm ra châu Mĩ, nhiều nước châu Âu lần lượt chiếm và chia nhau châu lục mới này làm thuộc địa.

  Các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ (ven bờ Đại Tây Dương) lần lượt được thành lập từ đầu thế kỉ XVII đến nửa đầu thế kỉ XVIII. Đây vốn là đất đai của người In-đi-an (thổ dân da đỏ). Thực dân Anh đã tiêu diệt hoặc dồn đuổi họ vào rừng sâu phía Tây để chiếm đoạt vùng đất đai phì nhiêu này và mua nô lệ da đen từ châu Phi sang để khai khẩn đồn điền. Trong hai thế kỉ XVII – XVIII, thực dân Anh vừa di cư lập nghiệp, cướp đất đai của người da đỏ, vừa tiến hành những cuộc chiến tranh chống những di dân Hà Lan, Pháp. Dần dần, Anh xây dựng được một vùng đất thực dân rộng lớn, giàu có gồm 13 thuộc địa ở Bắc Mĩ.

  Trả lời
 2. Tích cực:

  – Chiến tranh kết thúc thắng lợi với sự ra đời một quốc gia mới – Hợp chúng quốc Mĩ (viết tắt theo tiếng Anh là USA, thường gọi là nước Mĩ hay Hoa Kì).

  – Năm 1787, Hiến pháp được ban hành.

  + Theo Hiến pháp, Mĩ là nước cộng hòa liên bang.

  + Chính quyền trung ương được tăng cường, nhưng các bang được quyền tự trị rộng rãi.

  + Tổng thống nắm quyền hành pháp.

  + Quốc hội gồm hai viện – Thượng viện và Hạ viện, nắm quyền lập pháp.

  + Quyền dân chủ bị hạn chế: Chỉ những người da trắng có tài sản, đóng thuế theo quy định mới có quyền ứng cử, bầu cử. Phụ nữ không có quyền bầu cử. Những người nô lệ da đen và người In-đi-an không có quyền chính tri.

  => Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ đã giải phóng nhân dân Bắc Mĩ khỏi ách đô hộ của chủ nghĩa thực dân, làm cho nền kinh tế tư bản Mĩ phát triển. Do đó, cuộc chiến tranh giành độc lập này đồng thời cũng là một cuộc cách mạng tư sản, có ảnh hưởng đến phong trào đấu tranh giành độc lập của nhiều nước vào cuối thế kỉ XVIII – đầu thế kỉ XIX.

  Hạn chế: Không đề cập xóa bỏ chế độ nô lệ cùng việc bóc lột giai cấp công nhân và nhân dân lao động.

  Trả lời

Viết một bình luận