phân tích những nét độc đáo trong nghệ thuật quân sự của khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

Photo of author

By Ximena

phân tích những nét độc đáo trong nghệ thuật quân sự của khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)

0 bình luận về “phân tích những nét độc đáo trong nghệ thuật quân sự của khởi nghĩa Lam Sơn (1418-1427)”

  1. – Nét độc đáo của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn bắt đầu từ sự kiên năm 1424 nghĩa quân có sự thay đổi về chiến thuật chuyển sang chủ dộng tấn công, ( thay đổi tiến công chiến lược vào Nghệ An) sự thay đổi về chiến thuật chuyển từ đấu tranh giai cấp, khởi nghĩa địa phương -> kháng chiến giải phóng dân tộc

    – Việc vừa đánh vừa đàm được sử dụng một cách triệt để ( lợi dụng địa hình, lấy ít địch nhiều) được sử dụng khi tương quan so sánh lực lượng khi ta yếu với mục đích giảm nhuệ khí của địch, thăm dò địch, củng cố lực lượng

    => Sau thời gian hòa hoãn Lê Lợi đã giành nhiều thắng lợi với địch nhưng trong quá trình đang ở thế thắng Lê lợi và Nguyễn Trãi đã vận động giảng hòa kết thúc chiến tranh

    – Chiến thuật lấy ít địch nhiều, chiến tranh du kích, kháng chiến trường kì, công thành, đặc biệt đánh vào ý chí quân địch

Viết một bình luận