+Phân tích ứng dụng sản xuất sinh khối trong sản xuất hoocmon,enzim +Cách Tính số lượng quần thể vi sinh vật tạo ra trong khoảng thời gian t + phân tí

Photo of author

By Alexandra

+Phân tích ứng dụng sản xuất sinh khối trong sản xuất hoocmon,enzim
+Cách Tính số lượng quần thể vi sinh vật tạo ra trong khoảng thời gian t
+ phân tích ứng dụng của hô háp và nên men
+ Cách Đếm số lượng NST ở các kì
+ Phân tích sản phẩm sau quang hợp ở cây đậu tương và lúa
Các bạn giúp mik vời vote 5 sao liền Bài ôn hok kì nên mong ae có tâm ạ

0 bình luận về “+Phân tích ứng dụng sản xuất sinh khối trong sản xuất hoocmon,enzim +Cách Tính số lượng quần thể vi sinh vật tạo ra trong khoảng thời gian t + phân tí”

  1. Mình biết được câu tính Số nhiễm sắc thể ở các kì của nguyên phân và giảm phân thôi nha:

    – Ở nguyên phân: ban đầu tế bào có 2n NST đơn, qua kì trung gian nhân đôi tạo 2n NST kép. Trải qua các kì thì tế bào tách ra làm 2 tế bào mang 2n NST đơn.

    – Ở giảm phân: ban đầu tế bào có 2n NST đơn, qua kì trung gian nhân đôi tạo 2n NST kép. Vì có 2 lần phân bào nên trải qua các kì thì tế bào tách ra làm 4 tế bào mang n NST đơn.

     

    phan-tich-ung-dung-san-uat-sinh-khoi-trong-san-uat-hoocmon-enzim-cach-tinh-so-luong-quan-the-vi

Viết một bình luận