hàm số y=x^2 đồng biến trên khoảng nào? bài này làm như thế nào vậy mọi người

Photo of author

By Katherine

hàm số y=x^2 đồng biến trên khoảng nào? bài này làm như thế nào vậy mọi người

0 bình luận về “hàm số y=x^2 đồng biến trên khoảng nào? bài này làm như thế nào vậy mọi người”

 1. Hàm số $y=x^2$

  TXĐ: $D=\mathbb R$

  $y’=2x=0$

  $\Rightarrow x=0$

  Xét dấu $y’$:

  $2$

  $-$ $+$

  Hàm số đồng biến trên khoảng $(2;+\infty)$ và nghịch biến trên khoảng $(-\infty;2)$.

Viết một bình luận