Phát biểu định lý py ta go ( thuận ) .Vẽ hình.ghi hệ thức của định lý Áp dung .Vẽ tam giác abc vuông tại a có ab =12cm , ac=5cm .tính bc Hộ mik cần

Photo of author

By Maya

Phát biểu định lý py ta go ( thuận ) .Vẽ hình.ghi hệ thức của định lý
Áp dung .Vẽ tam giác abc vuông tại a có ab =12cm , ac=5cm .tính bc
Hộ mik cần gấp
Leave a Comment