Phép vị tự tâm O tỉ số k=-4 biến đường tròn tâm I(2;-5) bán kính R=3 thành đường tròn nào. Giúp mình vớiii

By Emery

Phép vị tự tâm O tỉ số k=-4 biến đường tròn tâm I(2;-5) bán kính R=3 thành đường tròn nào.
Giúp mình vớiii

0 bình luận về “Phép vị tự tâm O tỉ số k=-4 biến đường tròn tâm I(2;-5) bán kính R=3 thành đường tròn nào. Giúp mình vớiii”

 1. `text{Ta có}`

  `V_{(O; -4)} I = I’`

  `->` \(\left\{ \begin{array}{l}x_{I’} = x_{I}.(-4)\\y_{I’} = y_{I’}.(-4)\end{array} \right.\) 

  `->` \(\left\{ \begin{array}{l}x_{I’} = -8\\y_{I’} = 20\end{array} \right.\) 

  `-> I (-8; 20)`

  `-> R_{I’} = R.|-4| = 3.4 = 12`

  `-> (C’): (x + 8)^2 + (y – 20)^2 = 12^2 = 144`

  Trả lời
 2. Đáp án: $(x+8)^2+(y-20)^2=144$

   

  Giải thích các bước giải:

   $V_{(O;-4)}: (C)\to (C’), I\to I’$

  $\vec{OI}(2;-5)$

  $\Rightarrow \vec{OI’}=-4\vec{OI}=(-8; 20)$

  $\Rightarrow I'(-8;20)$

  $R’=|k|R=3.4=12$

  Vậy $(C’): (x+8)^2+(y-20)^2=12^2=144$

  Trả lời

Viết một bình luận