: Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học: a/ Đưa hỗn hợp khí clo và khí metan ra ánh sáng. Cho quỳ tìm ẩm vào ống nghiệm. b/ Dẫn khí etilen qua d

By Hadley

: Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học:
a/ Đưa hỗn hợp khí clo và khí metan ra ánh sáng. Cho quỳ tìm ẩm vào ống nghiệm.
b/ Dẫn khí etilen qua dung dịch Brom.
c/ Dẫn khí axetilen qua dung dịch Brom.

0 bình luận về “: Nêu hiện tượng và viết phương trình hóa học: a/ Đưa hỗn hợp khí clo và khí metan ra ánh sáng. Cho quỳ tìm ẩm vào ống nghiệm. b/ Dẫn khí etilen qua d”

 1. a)
  Hiện tượng : khí clo bị nhạt màu. Khi đưa quỳ tím ẩm vào bình thì quỳ tím hóa đỏ.
  \(C{H_4} + C{l_2}\xrightarrow{{as}}C{H_3}Cl\)
  b)
  Hiện tượng: Dung dịch brom bị nhạt màu.
  \({C_2}{H_4} + B{r_2}\xrightarrow{{}}{C_2}{H_4}B{r_2}\)
  c)
  Hiện tượng: Dung dịch brom bị nhạt màu.
  \({C_2}{H_2} + 2B{r_2}\xrightarrow{{}}{C_2}{H_2}B{r_4}\)

   

  Trả lời
 2. a) Hiện tượng: Làm mất màu vàng nhạt của khí clo. Khi cho quỳ tím ẩm vào dung dịch quỳ tím chyển san màu đỏ.

  PTHH: CH4 + Cl2 -> CH3Cl + HCl

  b) Hiện tượng: làm mất màu vàng cam của dung dịch brom

  PTHH: C2H4 + Br2 $->^{H2O}$ C2H4Br2

  c) Hiện tượng: Làm mất màu vàng cam của dung dịch brom

  PTHH: C2H2 + Br2 -> C2H2Br2

   

  Trả lời

Viết một bình luận