Phu nhân của phú ông đang mang thai. Phú ông nói rằng, nếu bà sinh con gái thì đứa bé sẽ được chia 1/3 tài sản, còn nếu sinh con trai thì đứa bé được

Photo of author

By Everleigh

Phu nhân của phú ông đang mang thai. Phú ông nói rằng, nếu bà sinh con gái thì đứa bé sẽ được chia 1/3 tài sản, còn nếu sinh con trai thì đứa bé được 1/4 tài sản. Vậy nếu phu nhân sinh đôi một trai một gái thì tài sản được chia như thế nào để vẫn thỏa mãn ý của phú ông nói ban đầu?

0 bình luận về “Phu nhân của phú ông đang mang thai. Phú ông nói rằng, nếu bà sinh con gái thì đứa bé sẽ được chia 1/3 tài sản, còn nếu sinh con trai thì đứa bé được”

 1. Tài sản chia thành : 3 x 4 = 12 ( phần )

  Con gái được nhận là :

  12 x 1/3 = 4 ( phần )

  Con trai được nhận là :

  12 x 1/4 = 3 ( phần )

  Đáp số : Gái : 4 phần

               Trai : 3 phần

   Học tốt!

  $@Soccuksuk$

 2. Con trai nhận `1/4`, con gái nhận `1/3`

  `=>“1/4 + 1/3 = 7/12<  1`

  Khi đó chia tài sản thành `12` phần, con trai `3` phần và con gái `4` phần.

   

Viết một bình luận