Phu nhân của phú ông đang mang thai. Phú ông nói rằng, nếu bà sinh con gái thì đứa bé sẽ được chia 1/3 tài sản, còn nếu sinh con trai thì đứa bé được

By Everleigh

Phu nhân của phú ông đang mang thai. Phú ông nói rằng, nếu bà sinh con gái thì đứa bé sẽ được chia 1/3 tài sản, còn nếu sinh con trai thì đứa bé được 1/4 tài sản. Vậy nếu phu nhân sinh đôi một trai một gái thì tài sản được chia như thế nào để vẫn thỏa mãn ý của phú ông nói ban đầu?

Phụ huynh gặp khó khăn cân bằng công việc và dạy con chương trình mới. Hãy để dịch vụ gia sư của chúng tôi giúp bạn giảm bớt áp lực, cung cấp kiến thức chuyên sâu và hỗ trợ con bạn học tập hiệu quả.
Viết một bình luận