quãng đường AB dài 180 km cùng một lúc hai ô tô khởi hành từ A đến B mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhiều hơn ô tô thứ hai 10 km nên ô tô thứ nhất đến B t

Photo of author

By Melody

quãng đường AB dài 180 km cùng một lúc hai ô tô khởi hành từ A đến B mỗi giờ ô tô thứ nhất chạy nhiều hơn ô tô thứ hai 10 km nên ô tô thứ nhất đến B trước ô tô thứ hai 36 phút Tính vận tốc trung bình mỗi ô tô
Leave a Comment