Quãng đường AB dài 52.5 km. Lúc 7 giờ 25 phút, một xe máy đi từ A với vận tốc 35 km/giờ. Hỏi xe máy đến B lúc mấy giờ biết dọc đường người đi xe máy d

By Sarah

Quãng đường AB dài 52.5 km. Lúc 7 giờ 25 phút, một xe máy đi từ A với vận tốc 35 km/giờ. Hỏi xe máy đến B lúc mấy giờ biết dọc đường người đi xe máy dừng lại nghỉ 15 phút ?
Viết một bình luận