A/ nhìn vào ô số 20 ở bảng tuần hoàn các NTHH cho biết những điều gì? B/ sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tính phi kim giảm dần : N,O,F,Si

Photo of author

By Kennedy

A/ nhìn vào ô số 20 ở bảng tuần hoàn các NTHH cho biết những điều gì?
B/ sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tính phi kim giảm dần : N,O,F,Si

0 bình luận về “A/ nhìn vào ô số 20 ở bảng tuần hoàn các NTHH cho biết những điều gì? B/ sắp xếp các nguyên tố sau theo chiều tính phi kim giảm dần : N,O,F,Si”

 1. Đáp án:

  A. Kí hiệu hoá học: Ca

  Số hiệu nguyên tử: 12

  Tên nguyên tố: Can xi

  Nguyên tử khối: 40,08

  (theo sgk hoá học lớp 9)

  B. theo chiều tính phi kim giảm dần F; O; N; Si

Viết một bình luận