Quãng đường AB dài 90km, một người đi bộ từ A được 5km người đó lên ô tô và đi tiếp 2 giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô?

Photo of author

By Allison

Quãng đường AB dài 90km, một người đi bộ từ A được 5km người đó lên ô tô và đi tiếp 2 giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô?

0 bình luận về “Quãng đường AB dài 90km, một người đi bộ từ A được 5km người đó lên ô tô và đi tiếp 2 giờ thì đến B. Tính vận tốc của ô tô?”

 1. Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  $\text{Vận tốc của ô tô là:}$

  $\text{(90 – 5 ) : 2 = 42,5 (km/giờ)}$

  $\text{Đáp số: 42,5 km/giờ}$

  HỌC TỐT ! 

 2. Đáp án:

  42,5 km/giờ

  Giải thích các bước giải:

             Giải

  Số km còn lại sau khi người đó đi được 5 km là:

  90 – 5 = 85 (km)

  Vận tốc của ô tô đó là:

  85 : 2 = 42,5 (km/giờ)

  Đáp số: 42,5 km/giờ

Viết một bình luận