c1: – Nêu nguồn gốc sinh ra gió. c2: – Lớp vỏ khí gồm mấy tầng, nêu đặc điểm của tầng đối lưu. CHÚ Ý: C1 cần phải nêu rõ theo cách của lớp đã cho, ko

Photo of author

By Ayla

c1:
– Nêu nguồn gốc sinh ra gió.
c2:
– Lớp vỏ khí gồm mấy tầng, nêu đặc điểm của tầng đối lưu.
CHÚ Ý: C1 cần phải nêu rõ theo cách của lớp đã cho, ko soát gg gây khó hiểu cho ng hỏi
Leave a Comment