Quangcuong347 giúp e với ạ Câu 1: Điều chế khí hidro clorua bằng cách A. Cho tinh thể NaCl tác dụng H2SO4 đặc, đun nóng B. Cho dung dịch NaCl tác dụng

By Brielle

Quangcuong347 giúp e với ạ
Câu 1: Điều chế khí hidro clorua bằng cách
A. Cho tinh thể NaCl tác dụng H2SO4 đặc, đun nóng
B. Cho dung dịch NaCl tác dụng H2SO4 đặc, đun nóng
C. Cho dung dịch NaCl tác dụng với H2SO4 đặc, đun nóng
D. Cho tinh thể NaCl tác dụng với dung dịch H2SO4, đun nóng
Câu 2: Phương trình phản ứng thể hiện tính khử của HCl là:
A. Mg+2HCl—>MgCl2+H2
B. FeO+2HCl—>FeCl2+H2O
C. 2KMnO4+16HCl—> 2KCl+2MnCl2+5Cl2+8H2O
D. Fe(OH)3+3HCl—>FeCl3+3H2O
Câu 3: Halogen nào sau đây tác dụng được với KBr
A. Brom
B. iot
C. Clo và Brom
D. Clo
Câu 10: Chất nào sau đây ăn mòn thủy tinh
A. KF
B. F2
C. HF
D. HI

0 bình luận về “Quangcuong347 giúp e với ạ Câu 1: Điều chế khí hidro clorua bằng cách A. Cho tinh thể NaCl tác dụng H2SO4 đặc, đun nóng B. Cho dung dịch NaCl tác dụng”

Viết một bình luận