1. Ba lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng dd muối sau : CuSO4, AgNO3, NaCl. Nhận biết, viết PTHH. ( GHI ĐẦY ĐỦ CÁC BƯỚC ) 2. Cho dd sau đây: CuCl2, Mg(NO3)2, muố

Question

1. Ba lọ mất nhãn, mỗi lọ đựng dd muối sau : CuSO4, AgNO3, NaCl. Nhận biết, viết PTHH. ( GHI ĐẦY ĐỦ CÁC BƯỚC )
2. Cho dd sau đây: CuCl2, Mg(NO3)2, muối nào tác dụng với dd Natrihidroxit , Axit clohidric, Bạc Nitrat

in progress 0
Eliza 3 tháng 2021-09-05T18:27:25+00:00 1 Answers 14 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-05T18:29:20+00:00

  Bài 1. Nhận biết:

  – Đánh số thứ tự từng mẫu thử

  – Trích mẫu thử

  – Cho thuốc thử $Ba(NO3)2$ vào lần lượt ba mẫu thử. Nếu mẫu nào có xuất hiện kết tủa trắng thì mẫu thử đó là $CuSO4$.

  – Sau đó cho $HCl$ vào 2 mẫu còn lại, nếu mẫu nào có xuất hiện kết tủa trắng là $AgNO3$, mẫu còn lại là $NaCl$.

  Bài 2. 

  $NaOH$ :

  $Mg(NO3)2$ + $2NaOH$ —> $Mg(OH)2$ + $2NaNO3$

  $CuCl2$ + $2NaOH$ —> $Cu(OH)2$ + $2NaCl$

  $HCl$ : Không có muối nào ở trên tác dụng được với HCl

  $AgNO3$:

  $2AgNO3$ + $CuCl2$ —> $2AgCl$ + $Cu(NO3)2$

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )