1. Trong XH thời Đinh- Tiền Lê tầng lớp dưới cùg của XH là:.…–… 2. Tôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời Đinh – Tiền Lê= đạo:–… 3.

Question

1. Trong XH thời Đinh- Tiền Lê tầng lớp dưới cùg của XH là:.…………..
2. Tôn giáo nào phổ biến nhất dưới thời Đinh – Tiền Lê= đạo:………..
3.

in progress 0
Margaret 1 năm 2021-09-09T19:25:47+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T19:27:17+00:00

  1. Tầng lớp bị trị

  2.  Đạo Phật

  0
  2021-09-09T19:27:37+00:00

  1. Tầng lớp bị trị: Nông dân, thợ thủ công, thương nhân, một số địa chủ và nô tì

  2. đạo Phật

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )