Bài 1 : Cho 1,83g hỗn hợp 2 anken qua dd Br2 dư thấy khối lượng brom tham gia phản ứng là 8g.Tìm CTPT của 2 anken biết rằng chúng là 2 đồng đẳng liên

Question

Bài 1 : Cho 1,83g hỗn hợp 2 anken qua dd Br2 dư thấy khối lượng brom tham gia phản ứng là 8g.Tìm CTPT của 2 anken biết rằng chúng là 2 đồng đẳng liên tiếp
Bài 2 : .Đốt cháy hoàn toàn 4 g một ankin B thu được 6,72 lít khí CO2 ở đktc. Xác định CTPT?

in progress 0
Reagan 3 tuần 2021-11-24T19:23:01+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-24T19:24:28+00:00

  Đáp án:

   Bài 1: $C_{2}H_{4}$ và $C_{3}H_{6}$

   Bài 2: $C_{3}H_{4}$

  Giải thích các bước giải:

  Bài 1:

  Gọi công thức chung hai anken là $C_{n}H_{2n}$

  Ta có \(C_{n}H_{2n}+Br_{2} \to C_{n}H_{2n}Br_{2}\)

  Ta có n$Br_{2}$=$\frac{8}{160}$=0,05

  ->n anken=n$Br_{2}$=0,05mol

  Ta có 0,05.14n=1,83

  ->n=2,6

  Mà hai anken là đồng đẳng kế tiếp

  ->Hai anken là $C_{2}H_{4}$ và $C_{3}H_{6}$

  Bài 2:

  Gọi công thức ankin là $C_{n}H_{2n-2}$ có a mol

  ->a.(14n-2)=4

  Ta có \(C_{n}H_{2n-2}+(1,5n-0,5)O_{2} \to nCO_{2}+(n-1)H_{2}O\)

  lại có an=n$CO_{2}$=$\frac{6,72}{22,4}$=0,3

  ->$\frac{14n-2}{n}$=$\frac{4}{0,3}$

  ->n=3

  ->ankin là $C_{3}H_{4}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )