Cho 1,568l co2 hấp thụ hết 40ml dd Ca(OH)2 1M. Tính khối lượng dd thay đổi sau pứ

Question

Cho 1,568l co2 hấp thụ hết 40ml dd Ca(OH)2 1M. Tính khối lượng dd thay đổi sau pứ

in progress 0
Amaya 4 tháng 2021-07-30T21:38:57+00:00 1 Answers 9 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-30T21:40:24+00:00

  $n_{CO_2}=\dfrac{1,568}{22,4}=0,07(mol)$

  $n_{Ca(OH)_2}=0,04(mol)$

  $Ca(OH)_2+CO_2\to CaCO_3+H_2O$

  $\to CO_2$ dư

  $n_{CaCO_3\text{bđ}}=n_{Ca(OH)_2}=0,04(mol)$

  Còn lại $0,07-0,04=0,03$ mol $CO_2$

  $CO_2+CaCO_3+H_2O\to Ca(HCO_3)_2$

  $\to n_{CaCO_3\text{tan}}=0,03(mol)$

  $\to n_{CaCO_3\text{dư}}=0,04-0,03=0,01(mol)$

  $\Delta m_{dd}=m_{CO_2}-m_{\downarrow}=0,07.44-0,01.100=2,08g$

  Vậy dung dịch tăng $2,08g$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )