Cho 9,2 gam kim loại Na tác dụng hết với khí Oxi a viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra b tính thể tích oxi tham gia phản ứng điều kiện tiêu

Question

Cho 9,2 gam kim loại Na tác dụng hết với khí Oxi a viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra b tính thể tích oxi tham gia phản ứng điều kiện tiêu chuẩn

in progress 0
Samantha 2 ngày 2021-12-07T19:04:56+00:00 1 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:06:09+00:00

  a, 4Na+ O2 $\buildrel{{t^o}}\over\longrightarrow$ 2Na2O 

  b, 

  nNa= $\frac{9,2}{23}$= 0,4 mol 

  => nO2= 0,1 mol 

  => V O2= 0,1.22,4= 2,24l

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )