Cho △ABC vuông tại A, đường phân giác BD. Gọi E là hình chiếu của D trên đường thẳng BC a) chứng minh rừng: △ABD = △EBD b) so sánh AD với DC

Question

Cho △ABC vuông tại A, đường phân giác BD. Gọi E là hình chiếu của D trên đường thẳng BC
a) chứng minh rừng: △ABD = △EBD
b) so sánh AD với DC

in progress 0
Abigail 4 tháng 2021-08-14T20:04:37+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-14T20:05:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a/ Xét Δ ABD vuông tại A và Δ EBD vuông tại E có

  BD cạnh chung

  =∠CBD

  ∠BAD=∠BED=90 độ

  =>  Δ ABD = Δ EBD(ch.gn) (đpcm)

  b/ Có Δ ABD = Δ EBD 

  => AD = ED
  Mà Δ DEC vuông tại E ⇒ CD > ED
  => CD > AD(đpcm)

  0
  2021-08-14T20:06:36+00:00

  Đáp án:hỏi goole bn nhé

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )