cho tam giác ABC(AB

Question

cho tam giác ABC(AB

in progress 0
Charlie 3 tháng 2021-09-09T09:42:21+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-09T09:43:29+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a, Gọi I là giao điểm của AH và PQ

  Ta có: PQ là đường trung bình trong tam giác ABC nên PQ//BC

  Mà theo giả thiết \[AH \bot BC\]

  Suy ra \[PQ \bot AH\]

  Lại có:

  \[PQ//BC \Leftrightarrow QI//BH \Rightarrow \frac{{AI}}{{AH}} = \frac{{AQ}}{{AB}} = \frac{1}{2}\]

  Suy ra I là trung điểm AH

  PQ đi qua trung điểm I của AH và vuông góc với AH nên PQ là trung trực của AH

  b,

  Tam giác ABH vuông tại H có trung tuyến HQ nên HQ=1/2AB

  MP là đường trung bình trong tam giác ABC nên MP=1/2AB

  =>HQ=MP

  HM//PQ

  Suy ra MPQH là hình thang cân

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )