Có đổi số thập phân 0,5;0,25;0,125 sang số tự nhiên được không. Vì sao? Nêu cách đổi nếu có thể đổi được

Question

Có đổi số thập phân 0,5;0,25;0,125 sang số tự nhiên được không. Vì sao? Nêu cách đổi nếu có thể đổi được

in progress 0
Piper 1 tháng 2021-11-12T13:50:06+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-12T13:52:02+00:00

  chúng ta có thể nhân chúng với 10,100,1000,….

  0,5×10=5

  0,25×100=25

  0,125×1000=125

   

  0
  2021-11-12T13:52:04+00:00

  Ko bởi vì số tự nhiên >=1

  Mà các số trên <1

  No copy

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )