Để chuẩn bị kiểm tra hk1 , bạn Việt mua 3 cây bút bi , 5 quyển tập . Biết rằng giá mỗi cây bút bi là 2000 đồng . Tính số tiền bạn Việt mua 36000 đồng

Question

Để chuẩn bị kiểm tra hk1 , bạn Việt mua 3 cây bút bi , 5 quyển tập . Biết rằng giá mỗi cây bút bi là 2000 đồng . Tính số tiền bạn Việt mua 36000 đồng . Hỏi giá tiền 1 quyển tập mà bạn Việt đã mua là bao nhiêu ?

in progress 0
Delilah 1 ngày 2021-12-08T01:43:45+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-08T01:44:53+00:00

                                       Bài giải:

   Số tiền bạn Việt mua 3 cây bút bi là:

  2000.3=6000(đồng)

   Số tiền của 5 quyển tập là:

  36000-6000=30000(đồng)

   Số tiền của 1 quyển tập là:

  30000:5=6000(đồng)

      Đáp số: 6000 đồng

  #Nocopy

  Xin hay nhất 

  0
  2021-12-08T01:45:15+00:00

  giá tiền 1 cây bút bi là :

  2000 nhân 3 = 6000 (đồng )

  tổng tiền 1 quyển sách là :

  36000 chia 5 = 7200 (đồng )

  đáp số : 7200 đồng

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )