Độ dài ba đường cao của một tam giác tỉ lệ với 3; 5; 6. Tính độ dài ba cạnh tương ứng của tam giác đó biết rằng chu vi của tam giác đó là 42 cm

Question

Độ dài ba đường cao của một tam giác tỉ lệ với 3; 5; 6. Tính độ dài ba cạnh tương ứng của tam giác đó biết rằng chu vi của tam giác đó là 42 cm

in progress 0
Audrey 29 phút 2021-10-22T02:22:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-22T02:23:59+00:00

  #KhanhHuyen2006 – Xin câu trả lời hay nhất

  Gọi độ dài ba cạnh tương ứng của tam giác đó lần lượt là `a,b,c (cm); (a,b,c > 0)`

  Theo bài ra ta có :

  `a/3 = b/5 = c/6` và `a + b + c = 42cm`

  Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có :

  `a/3 = b/5 = c/6 = (a + b + c)/(3 + 5 + 6) = 42/14 = 3`

  `-> a/3 = 3 -> a = 9cm`

  `-> b/5 = 3 -> b = 15cm`

  `-> c/6 = 3 -> c = 18cm`

  Vậy ..

  0
  2021-10-22T02:24:05+00:00

  Gọi độ dài ba đường cao của một tam giác lần lượt là x,y,z(cm;x,y,z thuộc N*)

  Theo bài ra ta có x/3=y/5=z/6

  x+y+z=42

  Áp dụng dãy tỉ số bằng nhau ta có:

  x/3=y/5=z/6=x+y+z/3+5+6=42/14=3

  x/3=3 ->x=3.3=9

  y/5=  -> y=5.3=15

  z/6=   ->z=6.3=18

  Vậy độ dài ba đường cao của một tam giác 9cm,15cm,18cm

  CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )