Giải thích tại sao keo đất không tan trong nước ?

Question

Giải thích tại sao keo đất không tan trong nước ?

in progress 0
Alice 4 tháng 2021-08-26T09:32:24+00:00 2 Answers 1974 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-26T09:33:24+00:00

  vì  keo đất có khả năng hấp thụ của đất

  1
  2021-08-26T09:34:06+00:00

  Keo đất có điện tích lớn và có năng lượng bề mặt, nên có khả năng hấp phụ rất lớn.

  Do keo đất mang điện tích nên chúng không chỉ hút các ion mà cả những phân tử có cực. Vì phân tử nước có tính lưỡng cực nên thường bị các keo hấp thụ. Nếu keo âm thì đầu của của cực dương( H+) tiếp xúc với keo và ngược lại. 

  Vì vậy keo đất không tan trong nước mà tồn dưới dạng huyền phù

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )