giúp mình nhá tính nhanh :a)6,24:0,25-4*6,24+2020 b)tìm x x*0,99+x:100=2021

Question

giúp mình nhá
tính nhanh :a)6,24:0,25-4*6,24+2020 b)tìm x x*0,99+x:100=2021

in progress 0
Faith 6 ngày 2021-12-06T18:18:36+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T18:20:11+00:00

  `a)6,24:0,25-4×6,24+2020`

  `=6,24×4-4×6,24+2020`

  `=6,24×(4-4)+2020`

  `=2020`

  `b)x×0,99+x:100=2021`

  `→x×99/100+x×1/100=2021`

  `→x×(99/100+1/100)=2021`

  `→x×1=2021`

  `→x=2021`

  Vậy `x=2021`

  0
  2021-12-06T18:20:35+00:00

   

  Vậy 

                                       Chúc bn học tốt !

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )