giúp mình vs ạ. Mã đề thi: 2984Số câu hỏi: 25 Câu hỏi 1 Cho 16,8 gam bột sắt tác dụng vừa đủ với khí oxi thu được 23,2 gam oxit sắt từ (Fe3 O4 ). Thể

Question

giúp mình vs ạ.
Mã đề thi: 2984Số câu hỏi: 25 Câu hỏi
1
Cho 16,8 gam bột sắt tác dụng vừa đủ với khí oxi thu được 23,2 gam oxit sắt từ (Fe3 O4 ). Thể tích (đktc) khí oxi đã tham gia phản ứng là

A:
8,96 lít.
B:
2,24 lít.
C:
4,48 lít.
D:
6,72 lít.
2
Đốt cháy hoàn toàn 12,8 gam Đồng (Cu) trong bình chứa khí Oxi thu được 16 gam Đồng (II) oxit (CuO). Khối lượng Oxi tham gia phản ứng là
A:
1,67 gam.
B:
6,4 gam.
C:
3,2 gam.
D:
4,8 gam.
3
Một oxit có công thức Fe2 Ox , phân tử khối là 160 đvC. Hóa trị của Fe trong công thức là
A:
II
B:
III
C:
I
D:
IV
4
Cho 5,6 gam Fe phản ứng vừa đủ với dung dịch axit clohiđric HCl tạo ra sắt (II) clorua FeCl2 và khí H2 . Khối lượng HCl đã dùng là
A:
8,4 gam.
B:
7,3 gam.
C:
9,2 gam.
D:
14,2 gam.
5
Số nguyên tử sắt có trong 280 gam sắt là

A:
30.1023 .
B:
3.1023 .
C:
20.1023 .
D:
25.1023 .
6
Khối lượng của 0,5 mol phân tử H2 O là
A:
12 gam.
B:
18 gam.
C:
36 gam.
D:
9 gam.
7
Thành phần phần trăm theo khối lượng của nguyên tố Cu trong hợp chất CuSO4 là
A:
30%.
B:
64%.
C:
20%.
D:
40%.
8
Cho các nhóm chất sau:
(1) Khí cacbonic, đường glucozo
(2) Fe, O2
(3) Nước cất, muối ăn
(4) Khí ozon, khí nitơ
(5) HCl, H2 SO4
(6) kim cương, than chì
Nhóm gồm các hợp chất là

A:
(3), (5), (6).
B:
(2), (4), (6).
C:
(1), (3), (5).
D:
(3), (4), (5).
9
Dựa vào dấu hiệu nào sau đây để phân biệt phân tử của đơn chất với phân tử của hợp chất?
A:
Hình dạng của phân tử.
B:
Kích thước của phân tử.
C:
Số lượng nguyên tử trong phân tử.
D:
Nguyên tử cùng loại hay khác loại.
10
Than cháy tạo ra khí cacbon đioxit CO2 theo phương trình:
C + O2 → CO2
Khối lượng C đã cháy là 2,4kg và khối lượng CO2 thu được là 8,8kg. Thể tích (ở đktc) khí O2 đã phản ứng là
A:
4,48m3
B:
2,24 m3 .
C:
4,48 lít.
D:
8,96 m3 .
11
Công thức hóa học của khí oxi là

A:
O3 .
B:
O2 .
C:
H2 O.
D:
H2 O2 .
12
Hợp chất trong đó sắt chiếm 70% khối lượng là

A:
FeO.
B:
Fe3 O4 .
C:
Fe2 O3 .
D:
FeS.

in progress 0
Savannah 1 tuần 2021-12-07T02:41:55+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T02:43:07+00:00

  Đáp án:

  1 C

  2 C

  3 B

  4 B

  5 A

  6 D

  7 A

  8 C

  9 B

  10 C

  11 + 12 THÌ MÌNH KO BIẾT LÀM BẠN THÔNG CẢM NHÉ

   

  0
  2021-12-07T02:43:36+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1. C: 4,48 lít.

  2.C: 3,2 gam.

  3.B: III

  4. B: 7,3 gam.

  5. A: 30.1023

  6. D: 9 gam.

  7. D: 40%.

  8.C: (1), (3), (5).

  9.D: Nguyên tử cùng loại hay khác loại. (câu này ko chắc)

  10.C: 4,48 lít.

  11.B: O2

  12. C: Fe2 O3 .

  hết r

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )