Hai bến sông A và B cách nhau 16km.Ca nô thứ nhất đi xuôi dòng từ A đến B và ca nô thứ hai đi ngược dòng từ B đến A.Hỏi sau bao lâu hai xe ca nô gặp n

Question

Hai bến sông A và B cách nhau 16km.Ca nô thứ nhất đi xuôi dòng từ A đến B và ca nô thứ hai đi ngược dòng từ B đến A.Hỏi sau bao lâu hai xe ca nô gặp nhau,biết rằng vận tốc của hai xe ca nô khi nước lặng đều bằng 16km/giờ và vận tốc dòng nước là 2km/giờ?
Mình đang cần gấp lẹ lẹ!!!!!!

in progress 0
Lydia 3 tháng 2021-09-26T08:12:15+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-26T08:13:34+00:00

  vận tốc ca nô đi xuôi dòng là:

           16+2=18km/h

  vận tốc ca nô đi ngược dòng là:

           16-2=14km/h

  thời gian để 2 ca nô gặp nhau là:

        16:(18+14)=0,5 giờ

                    đ/s:0,5 giờ

   

  0
  2021-09-26T08:13:50+00:00

  Thời gian 2 ca nô gặp nhau là:

  $16÷[16+2)+(16-2)]=0,5 giờ=30 phút$

  $Chúc,bạn,học,tốt,điểm,A+$

  $mình ,đang ,vội, ko, kịp, giải ,thích ,nên ,làm, tắt$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )