Hai chất điểm cdbdd trên trục ox , m1 cd từ O v0= 6m/s theo c/ dương lúc 6s có tọa độ 90m. 2s sau m2 qua O v0= 36m/s theo c/ dương và 4s sau đạt tọa đ

Question

Hai chất điểm cdbdd trên trục ox , m1 cd từ O v0= 6m/s theo c/ dương lúc 6s có tọa độ 90m. 2s sau m2 qua O v0= 36m/s theo c/ dương và 4s sau đạt tọa độ max
a. Viết pt
b. 2 vật có gặp nhau k nếu có xd thời điểm và vị trí 2 xe gặp nhau
Mọi người giải giùm em với ạ

in progress 0
Ximena 3 ngày 2021-12-07T17:57:16+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T17:58:43+00:00

  khos

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-12-07T17:58:46+00:00

  Đáp án:

  bạn hãy viết tóm tắt đã

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )