Khí H2 được dùng làm nhiên liệu vì A: phản ứng giữa H2 và oxit kim loại tỏa nhiều nhiệt. B: khí H2 cháy tỏa nhiều nhiệt. C: H2 kết hợp với O2

Question

Khí H2 được dùng làm nhiên liệu vì
A:
phản ứng giữa H2 và oxit kim loại tỏa nhiều nhiệt.
B:
khí H2 cháy tỏa nhiều nhiệt.
C:
H2 kết hợp với O2 tạo ra nước.
D:
H2 là khí nhẹ nhất.
Điện phân hoàn toàn 1,8 gam nước với chất xúc tác thích hợp thì thu được V lít khí O2 (đktc). Giá trị của V là
A:
3,36.
B:
4,48.
C:
2,24.
D:
1,12.

in progress 0
Maria 1 năm 2021-12-06T19:05:45+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T19:06:49+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT!!!!!

  Giải thích các bước giải:

  Khí H2 được dùng làm nhiên liệu vì

  A: phản ứng giữa H2 và oxit kim loại tỏa nhiều nhiệt.

  B: khí H2 cháy tỏa nhiều nhiệt.

  C: H2 kết hợp với O2 tạo ra nước.

  D: H2 là khí nhẹ nhất.

  Điện phân hoàn toàn 1,8 gam nước với chất xúc tác thích hợp thì thu được V lít khí O2 (đktc). Giá trị của V là

  A: 3,36.

  B: 4,48.

  C: 2,24.

  D: 1,12.

  0
  2021-12-06T19:07:20+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   1c   2c

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )