Loại axit nuclêic nào có chức năng vận chuyển axit amin trong quá trình tổng hợp prôtêin? A :mARN. B:tARN C:rARN. D:ADN.

Question

Loại axit nuclêic nào có chức năng vận chuyển axit amin trong quá trình tổng hợp prôtêin?
A :mARN.
B:tARN
C:rARN.
D:ADN.

in progress 0
Savannah 1 năm 2021-10-16T18:26:01+00:00 2 Answers 27 views 1

Answers ( )

  0
  2021-10-16T18:27:06+00:00

  Đáp án:

  Loại axit nuclêic nào có chức năng vận chuyển axit amin trong quá trình tổng hợp prôtêin?

  A. mARN

  B. tARN

  C. rARN

  D. ADN

   

  0
  2021-10-16T18:27:36+00:00

  Đáp án:

   tARN

  Giải thích các bước giải:

  loại axit nuclêic nào có chức năng vận chuyển axit amin trong quá trình tổng hợp prôtêin là tARN, mang các aa  đến khớp với bộ 3 trên mARN theo nguyên tắc bổ sung

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )