Mẹ sinh Tú khi mẹ 28 tuổi. Năm nay mẹ gấp 5 lần tuổi Tú. Hỏi năm nay Tứ mấy tuổi? Helppppp

Question

Mẹ sinh Tú khi mẹ 28 tuổi. Năm nay mẹ gấp 5 lần tuổi Tú. Hỏi năm nay Tứ mấy tuổi?
Helppppp

in progress 0
Josie 5 tháng 2021-07-17T18:36:35+00:00 2 Answers 12 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-17T18:37:42+00:00

  Đáp án: 7 tuổi

   

  Giải thích các bước giải:

  bài giải:

  Năm nay tú có độ tuổi là:

  28/(5-1)=7 (tuổi) (vì tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi tú nên tuổi tú là 1 phần)

  đáp số: 7 tuổi

   

  0
  2021-07-17T18:38:11+00:00

  Theo bài ra, ta có sơ đồ :

  Tuổi mẹ hiện nay : |—|—|—|—|—|   (hiệu : `28` tuổi)

  Tuổi Tú hiện nay  : |—|   

  Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là :

  `5-1 =4` (phần)

  Tuổi Tú hiện nay là :

  `28 : 4 xx 1 = 7` (tuổi)

      Đáp số : `7` tuổi

  Giải thích :

  Đây là dạng toán hiệu-tỉ   

  Theo đề bài, mẹ sinh Tú khi mẹ `28` tuổi tức là mẹ hơn Tú `28` tuổi, đây là hiệu số tuổi của hai mẹ con. Năm nay mẹ gấp `5` lần tuổi Tú, đây là tỉ số.

  Dựa vào đó vẽ sơ đồ và giải bài.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )